Lees meer...

Gratis E-maildiensten!

Ontvang GRATIS dagelijks reflecties en meer via e-mail!

Dagelijkse Overdenking
Wat Jezus Deed
Dagelijks Christelijke Quote
Dagelijks Bijbelvers

 

Christelijke Overdenking

Donderdag 12 november 2026

 

Kolossensen 1:9

         
  • Statenvertaling
  • GNV
  • NBG 1951
  • NBV
  • Het Boek

"Waarom ook wij, van dien dag af dat wij het gehoord hebben, niet ophouden voor u te bidden en te begeren, dat gij moogt vervuld worden met de kennis van Zijn wil, in alle wijsheid en geestelijk verstand;" (Col 1:9 STV)

"Sinds de dag dat we dit hebben gehoord, houden we dan ook niet op voor u te bidden. We vragen, dat u, om Gods wil geheel te leren kennen, vervuld wordt met grote wijsheid en geestelijk inzicht."

"Daarom houden ook wij sedert de dag, dat wij dit gehoord hebben, niet op voor u te bidden en te vragen, dat gij met de rechte kennis van zijn wil vervuld moogt worden, in alle wijsheid en geestelijk inzicht,"

"Daarom bidden wij onophoudelijk voor u, vanaf de dag dat we dat gehoord hebben. We vragen dat u Gods wil ten volle mag leren kennen door de wijsheid en het inzicht die zijn Geest u schenkt."

"Daarom blijven wij, sinds wij dat hebben gehoord, steeds voor u bidden. Wij vragen God u te laten begrijpen wat Hij wil dat u doen zult. Wij vragen voor u om wijsheid en geestelijk inzicht,"

 

Overdenking van vandaag:

In een wereld waar we ons op momenten zo ge´soleerd en alleen kunnen voelen, is het zo belangrijk voor ons om te weten dat iemand voor ons en onze geestelijke behoeften bidt.  

Als ik denk aan de duizenden die het Dagelijks Bijbelvers ontvangen, kan ik niet helpen maar bidden dat een ieder van hen, dat jij, gezegend bent door te weten dat jij een geestelijke reis deelt met mensen over de hele wereld, en dat we vandaag zullen bidden voor elkaar.  

En natuurlijk kan er geen beter gebed zijn dan het gebed dat Paulus bad voor de vrienden van Kolosse die hij nooit had ontmoet - "Ik vraag God om u te vullen met de kennis van zijn wil door alle geestelijke wijsheid en begrip." Laten we dat vandaag voor elkaar bidden.

 

Gebed:

Dierbare en goddelijke Vader, vandaag bid ik voor de andere gelovigen die vˇˇr u komen en voor u proberen te leven. Hoewel we over de gehele wereld leven en allerlei behoeften hebben, weten we allemaal dat onze diepste behoefte is het weten en het naleven van uw wil en het vertrouwen hebben dat we bekend en geliefd zijn bij u. Vul ons allemaal alstublieft met de kennis van uw wil door wijsheid en begrip geleid door de Geest. Wij willen u kennen, u eren, u dienen en u uiteindelijk zien. In de naam van onze oudere broer Jezus, bidden we. Amen.

 

Lees deze overdenking in:
- Engels
- Spaans
- Portugees

 

Vorige Overdenkingen

11 november 2026 1 Johannes 2:15-16
10 november 2026 Job 37:5-6
9 november 2026 Jesaja 1:18
8 november 2026 Jozua 24:15
7 november 2026 1 TimothŰus 2:1-2
6 november 2026 EfeziŰrs 1:9-10
5 november 2026 Romeinen 13:6
 

Home