Lees meer...

Gratis E-maildiensten!

Ontvang GRATIS dagelijks reflecties en meer via e-mail!

Dagelijkse Overdenking
Wat Jezus Deed
Dagelijks Christelijke Quote
Dagelijks Bijbelvers

 

Christelijke Overdenking

Woensdag 11 november 2026

 

1 Johannes 2:15-16

         
  • Statenvertaling
  • GNV
  • NBG 1951
  • NBV
  • Het Boek

"Hebt de wereld niet lief, noch hetgeen in de wereld is; zo iemand de wereld liefheeft, de liefde des Vaders is niet in hem. Want al wat in de wereld is, [namelijk] de begeerlijkheid des vleses, en de begeerlijkheid der ogen, en de grootsheid des levens, is niet uit den Vader, maar is uit de wereld." (1Jo 2:15-16 STV)

"Verlies uw hart niet aan de wereld of aan iets dat bij de wereld hoort. Als iemand zijn hart verliest aan de wereld, is er in hem geen plaats voor de liefde van de Vader. Want al het wereldse, alles waarop de mensen hun zinnen zetten en waar ze hun ogen niet vanaf kunnen houden en alle aardse zaken waarvan de mensen zo hoog opgeven, dat alles komt niet uit de Vader voort maar uit de wereld."

"Hebt de wereld niet lief en hetgeen in de wereld is. Indien iemand de wereld liefheeft, de liefde des Vaders is niet in hem. Want al wat in de wereld is: de begeerte des vlezes, de begeerte der ogen en een hovaardig leven, is niet uit de Vader, maar uit de wereld."

"Heb de wereld en wat in de wereld is niet lief. Als iemand de wereld liefheeft, is de liefde van de Vader niet in hem, want alles wat in de wereld is–zelfzuchtige begeerte, afgunstige inhaligheid, pronkzucht–,dat alles komt niet uit de Vader voort maar uit de wereld."

"Houd niet van de zondige wereld en van wat die te bieden heeft; want als u van de wereld houdt, blijkt daaruit dat u de liefde van de Vader hebt afgewezen. Alles wat van de wereld is (de zondige begeerten, de hebzucht en de hoogmoed, die door macht en bezit ontstaat) is er niet door de Vader, maar door de wereld."

 

Overdenking van vandaag:

Liefde voor dingen, vooral dingen die tijdelijk zijn, kan ons zeker in problemen brengen. Erger nog, we kunnen beginnen te denken dat ze ons gelukkig maken of dat ze de lege plekken vullen in ons hart. Maar als we echt onze hoop en dromen in onze Abba Vader verankeren, zijn wij verbonden met de eeuwigheid en wat wij het meeste nodig hebben, is altijd bij ons!

 

Gebed:

Geef me wijsheid, Heilige God, om te investeren in u en de dingen die er toe doen. Ik beken u dat mijn ogen en mijn hart vaak zijn afgeleid door de aanlokkelijke dingen die tijdelijk zijn. Mag uw Geest, o Vader, mijn hart bewegen om naar u te verlangen. In de kostbare naam van Jezus bid ik. Amen.

 

Lees deze overdenking in:
- Engels
- Spaans
- Portugees

 

Vorige Overdenkingen

10 november 2026 Job 37:5-6
9 november 2026 Jesaja 1:18
8 november 2026 Jozua 24:15
7 november 2026 1 Timothëus 2:1-2
6 november 2026 Efeziërs 1:9-10
5 november 2026 Romeinen 13:6
4 november 2026 2 Korinthiërs 3:6
 

Home