Lees meer...

Gratis E-maildiensten!

Ontvang GRATIS dagelijks reflecties en meer via e-mail!

Dagelijkse Overdenking
Wat Jezus Deed
Dagelijks Christelijke Quote
Dagelijks Bijbelvers

 

Christelijke Overdenking

Dinsdag 10 november 2026

 

Job 37:5-6

         
  • Statenvertaling
  • GNV
  • NBG 1951
  • NBV
  • Het Boek

"God dondert met Zijn stem zeer wonderlijk; Hij doet grote dingen, en wij begrijpen ze niet. Want Hij zegt tot de sneeuw: Wees op de aarde; en [tot] den plasregen des regens; dan is er de plasregen Zijner sterke regenen." (Job 37:5-6 STV)

"Wonderbaarlijk dondert de stem van God, hij doet wonderen, die we niet kunnen begrijpen. De sneeuw laat hij op de aarde neerdwarrelen, de stortregens neerkletteren;"

"Wonderbaar dondert God met zijn stem; Hij doet grote dingen, en wij begrijpen ze niet; want tot de sneeuw zegt Hij: Val op aarde! en tot de stortregen en de regenstromen: Wordt machtig!"

"God laat zijn donder wonderbaarlijk rollen, hij doet grote dingen die wij niet bevatten. Hij beveelt de sneeuw: "Val op de aarde, "hij zegt de regenvloed: "Stort neer met al je kracht.""

"Zijn stem klinkt op een geweldige manier door in de donder. Wij kunnen de omvang van Zijn macht niet bevatten. Want Hij geeft sneeuw en regen opdracht om op de aarde te vallen."

 

Overdenking van vandaag:

Is dat niet een mooie zin! "Gods stem dondert op prachtige manieren, hij doet grote dingen die wij niet begrijpen." In plaats van veel tijd te besteden aan praten of nadenken over hoe geweldig God is, laten we hem prijzen in gebed.

 

Gebed:

Heilige, rechtvaardige en Eeuwige God! U alleen bent echt en volledig heilig. Ik kan de verre randen van uw wegen niet begrijpen, maar ik hou van u. U bent zo veel verder dan ik op mijn beste dagen; ik kan niet precies begrijpen waarom u zo'n prijs zou betalen voor de redding van iemand zoals ik. Maar, lieve God, ik dank u en prijs u uit het diepst van mijn hart. In Jezus' naam. Amen.

 

Lees deze overdenking in:
- Engels
- Spaans
- Portugees

 

Vorige Overdenkingen

9 november 2026 Jesaja 1:18
8 november 2026 Jozua 24:15
7 november 2026 1 Timothėus 2:1-2
6 november 2026 Efeziėrs 1:9-10
5 november 2026 Romeinen 13:6
4 november 2026 2 Korinthiėrs 3:6
3 november 2026 Romeinen 13:1
 

Home