Lees meer...

Gratis E-maildiensten!

Ontvang GRATIS dagelijks reflecties en meer via e-mail!

Dagelijkse Overdenking
Wat Jezus Deed
Dagelijks Christelijke Quote
Dagelijks Bijbelvers

 

Christelijke Overdenking

Zaterdag 7 november 2026

 

1 TimothŽus 2:1-2

         
  • Statenvertaling
  • GNV
  • NBG 1951
  • NBV
  • Het Boek

"Ik vermaan dan voor alle dingen, dat gedaan worden smekingen, gebeden, voorbiddingen, dankzeggingen, voor alle mensen; Voor koningen, en allen, die in hoogheid zijn; opdat wij een gerust en stil leven leiden mogen in alle godzaligheid en eerbaarheid." (1Ti 2:1-2 STV)

"Allereerst vraag ik je te bidden, te smeken en te danken voor alle mensen, voor koningen en alle andere gezagsdragers. Vraag dat wij een ongestoord en rustig leven kunnen leiden, waardig en in alle opzichten toegewijd aan God."

"Ik vermaan u dan allereerst smekingen, gebeden, voorbeden en dankzeggingen te doen voor alle mensen, voor koningen en alle hooggeplaatsten, opdat wij een stil en rustig leven mogen leiden in alle godsvrucht en waardigheid."

"Allereerst vraag ik dat er voor alle mensen gebeden wordt, dat er smeekbeden, voorbeden en dankgebeden voor hen worden uitgesproken. Bid voor alle koningen en gezagsdragers, opdat we rustig en ongestoord kunnen leven, in alle vroomheid en waardigheid."

"Wat ik van je vraag, komt hierop neer: Bid veel voor andere mensen; smeek God of Hij genadig wil zijn; dank Hem voor alles wat Hij voor hen heeft gedaan en wat Hij nog gaat doen. Bid zo ook voor koningen en alle anderen die een hoge positie hebben, opdat wij in rust en vrede mogen leven en de Here vrij in alles kunnen dienen."

 

Overdenking van vandaag:

God wil dat we biddende mensen zijn. Maar meer dan dat wil God dat wij bidden voor mensen. De zegen van zo'n biddend leven is dat we levens krijgen die we vreedzaam en rustig leven vol godsvrucht en heiligheid. Dus bid, beste vriend in Jezus, bid alsof de vrede in de wereld ervan afhangt, want dat is zo!

 

Gebed:

Majestueuze en Heilige God, uw grootheid is groter dan mijn geest kan begrijpen maar uw genade bereikt mij en leert op een nieuwe manier elke dag. Vergeef me wanneer mijn gebedsleven niet gepassioneerd is. Vergeef me dat mijn gebeden alleen gericht zijn op wat er mis is. Gebruik uw Geest, God, om een honger in mijn ziel te ontbranden, zodat ik alleen in u en uw aanwezigheid tevredenheid kan vinden. In de naam van Jezus Christus en door de bemiddeling van de Heilige Geest bid ik. Amen.

 

Lees deze overdenking in:
- Engels
- Spaans
- Portugees

 

Vorige Overdenkingen

6 november 2026 EfeziŽrs 1:9-10
5 november 2026 Romeinen 13:6
4 november 2026 2 KorinthiŽrs 3:6
3 november 2026 Romeinen 13:1
2 november 2026 1 Petrus 2:9
1 november 2026 EfeziŽrs 1:18
31 oktober 2026 1 Petrus 5:8-9
 

Home