Lees meer...

Gratis E-maildiensten!

Ontvang GRATIS dagelijks reflecties en meer via e-mail!

Dagelijkse Overdenking
Wat Jezus Deed
Dagelijks Christelijke Quote
Dagelijks Bijbelvers

 

Christelijke Overdenking

Vrijdag 6 november 2026

 

Efeziërs 1:9-10

         
  • Statenvertaling
  • GNV
  • NBG 1951
  • NBV
  • Het Boek

"Ons bekend gemaakt hebbende de verborgenheid van Zijn wil, naar Zijn welbehagen, hetwelk Hij voorgenomen had in Zichzelven. Om in de bedeling van de volheid der tijden, wederom alles tot een te vergaderen in Christus, beide dat in den hemel is, en dat op de aarde is;" (Efe 1:9-10 STV)

"heeft ons het geheim van zijn wil bekendgemaakt, overeenkomstig het besluit dat hij heeft genomen ten aanzien van Christus, en hij heeft dat ten uitvoer gebracht nu de tijd er rijp voor is, door alles wat in de hemel en op de aarde bestaat onder één hoofd te plaatsen: onder Christus."

"door ons het geheimenis van zijn wil te doen kennen, in overeenstemming met het welbehagen, dat Hij Zich in Hem had voorgenomen, om, ter voorbereiding van de volheid der tijden, al wat in de hemelen en op de aarde is onder een hoofd, dat is Christus, samen te vatten,"

"dit mysterie onthuld: zijn voornemen om met Christus de voltooiing van de tijd te verwezenlijken en zijn besluit om alles in de hemel en op aarde onder één hoofd bijeen te brengen, onder Christus."

"Hij verlangde ernaar ons het geheim bekend te maken waarom Hij Christus heeft gestuurd. Hij heeft besloten alles in de hemel en op aarde bijeen te brengen onder het absolute gezag van Christus, als de tijd ervoor gekomen is."

 

Overdenking van vandaag:

Jezus IS Heer! Gods plan was bedoeld in Christus. Gods plan was gecentreerd op de komst van Christus op het juiste moment. Gods plan was eenheid in Christus te brengen door hem Heer van alles te maken!  

Bovendien, dit plan dat onze redding brengt, brengt God groot genoegen. God is de enige reddende God. Jezus is onze Heer en ook onze Heiland. Dus het echte probleem waarmee wij vandaag geconfronteerd worden, is: Welke plekken van ons leven, ons hart, onze geheimen, onze zonde, onze opstand, hebben we niet aan zijn heerschappij onderworpen?

 

Gebed:

Dierbare Vader, ik weet dat mijn hart bedrieglijk kan zijn. Soms kan ik zelfs mezelf voor de gek houden. Maar wanneer ik kniel in uw aanwezigheid en ik overtuigd ben door uw woord, herinner ik mij die gebieden die ik nog niet volledig onderworpen heb aan uw controle en Jezus' heerschappij.
Alstublieft, lieve Vader, gebruik de Heilige Geest om zachtaardig mijn zelf-misleiding te tonen en te overtuigen, zodat ik geheel in uw wil opgenomen kan worden. In de naam van Jezus, de Heer der Heren, bid ik. Amen.

 

Lees deze overdenking in:
- Engels
- Spaans
- Portugees

 

Vorige Overdenkingen

5 november 2026 Romeinen 13:6
4 november 2026 2 Korinthiërs 3:6
3 november 2026 Romeinen 13:1
2 november 2026 1 Petrus 2:9
1 november 2026 Efeziërs 1:18
31 oktober 2026 1 Petrus 5:8-9
30 oktober 2026 Efeziërs 2:8-9
 

Home