Lees meer...

Gratis E-maildiensten!

Ontvang GRATIS dagelijks reflecties en meer via e-mail!

Dagelijkse Overdenking
Wat Jezus Deed
Dagelijks Christelijke Quote
Dagelijks Bijbelvers

 

Christelijke Overdenking

Woensdag 4 november 2026

 

2 Korinthiėrs 3:6

         
  • Statenvertaling
  • GNV
  • NBG 1951
  • NBV
  • Het Boek

"Die ons ook bekwaam gemaakt heeft, [om] [te] [zijn] dienaars des Nieuwen Testaments, niet der letter, maar des Geestes; want de letter doodt, maar de Geest maakt levend." (2Co 3:6 STV)

"Hij heeft ons geschikt gemaakt om het nieuwe verbond te dienen, niet dat van de letter van de wet, maar dat van de Geest. Want de wet maakt dood, maar de Geest maakt levend."

"die ons ook bekwaam gemaakt heeft om dienaren te zijn van een nieuw verbond niet der letter, maar des Geestes, want de letter doodt, maar de Geest maakt levend."

"Hij heeft ons geschikt gemaakt om het nieuwe verbond te dienen: niet het verbond van een geschreven wet, maar dat van zijn Geest. Want de letter doodt, maar de Geest maakt levend."

"Hij heeft ons geholpen anderen over Zijn nieuwe verbond te vertellen. Dit is geen verbond door de wet, maar door de Heilige Geest. Want hoe men ook probeert de wet van God te houden, het eindigt altijd met de dood. Door de Heilige Geest komt er leven."

 

Overdenking van vandaag:

Een nieuw verbond -- God stapte welwillend in een nieuwe overeenkomst met ons, zijn schepselen, verzegeld met het bloed van zijn Zoon Jezus, en stuurde de Geest om ons de kracht te geven om het leven te leiden van dit nieuwe verbond.  

God heeft een verbond van liefde en genade met ons gemaakt. De Almachtige is daarna gekeerd en heeft ons waardig en bevoegd gemaakt om dat verbond met anderen te delen. Geen wonder dat het leven geeft: het brengt het leven voor ons en door ons!

 

Gebed:

O heilige en majestueuze God, ik dank u voor uw genade dat me gered heeft van de zonde en mij verlost heeft van de wet van zonde en dood. Dank u voor het sturen van het geschenk van uw Zoon en de gave van uw Geest zodat ik met u kan leven in een verbond van leven, genade en liefde.
Terwijl ik mijn zwaktes beken, beloof ik u ook dat ik zal leven om uw offer, liefde en verbond te eren, erop vertrouwende dat u uiteindelijk zult verwezenlijken wie u mij oproept te zijn. In Jezus' naam bid ik. Amen.

 

Lees deze overdenking in:
- Engels
- Spaans
- Portugees

 

Vorige Overdenkingen

3 november 2026 Romeinen 13:1
2 november 2026 1 Petrus 2:9
1 november 2026 Efeziėrs 1:18
31 oktober 2026 1 Petrus 5:8-9
30 oktober 2026 Efeziėrs 2:8-9
29 oktober 2026 Romeinen 12:1
28 oktober 2026 1 Petrus 1:24-25
 

Home