Lees meer...

Gratis E-maildiensten!

Ontvang GRATIS dagelijks reflecties en meer via e-mail!

Dagelijkse Overdenking
Wat Jezus Deed
Dagelijks Christelijke Quote
Dagelijks Bijbelvers

 

Christelijke Overdenking

Donderdag 29 oktober 2026

 

Romeinen 12:1

         
  • Statenvertaling
  • GNV
  • NBG 1951
  • NBV
  • Het Boek

"Ik bid u dan, broeders, door de ontfermingen Gods, dat gij uw lichamen stelt tot een levende, heilige [en] Gode welbehagelijke offerande, [welke] [is] uw redelijke godsdienst." (Ro 12:1 STV)

"Broeders en zusters, omdat God zo goed voor ons is, roep ik u op, uzelf aan te bieden als een levende en heilige offergave die hij graag aanvaardt. Dat is ķw ware eredienst;"

"Ik vermaan u dan, broeders, met beroep op de barmhartigheden Gods, dat gij uw lichamen stelt tot een levend, heilig en Gode welgevallig offer: dit is uw redelijke eredienst."

"Broeders en zusters, met een beroep op Gods barmhartigheid vraag ik u om uzelf als een levend, heilig en God welgevallig offer in zijn dienst te stellen, want dat is de ware eredienst voor u."

"Ik zeg u daarom, broeders, dat u zich helemaal aan God moet wijden. Temeer omdat Hij u al Zijn liefdevolle goedheid aanbiedt. Laat uw lichaam een levend offer zijn; heilig, zodat het een vreugde voor God is. Als u zich bedenkt wat Hij voor u heeft gedaan, is dat toch niet teveel gevraagd?"

 

Overdenking van vandaag:

Omdat God eerst ging en het meest kostbare van hem offerde om ons te redden, mag hij ons vragen om onszelf aan hem over te geven. Er is alleen een probleem: het offer blijft maar proberen van het altaar af te kruipen. We moeten onszelf, onze wil, onze tijd, ons hart, onze inzet, aan God elke dag aanbieden. Anders is het altaar leeg en is ons offer verdwenen.

 

Gebed:

Heilige en Rechtvaardige Heiland, ik wil mijn leven, mijn lichaam en mijn wil aan u overleveren. Maar ik geef toe, er zijn kleine dingen (en misschien nog enkele grote dingen) die ik niet op dat altaar plaats. Dingen die ik niet wil opgeven. Naar mijn beste vermogen zal ik vandaag voor u leven op een manier die niets buiten uw Heerschappij en controle laat. Ik bied u mij aan - alles wat ik heb en wat ik ben - om vandaag van u te zijn en de gehele eeuwigheid die ik heb. In de naam van Jezus bid ik. Amen.

 

Lees deze overdenking in:
- Engels
- Spaans
- Portugees

 

Vorige Overdenkingen

28 oktober 2026 1 Petrus 1:24-25
27 oktober 2026 HebrŽen 4:12
26 oktober 2026 2 TimothŽus 3:16-17
25 oktober 2026 EfeziŽrs 5:19-20
24 oktober 2026 Spreuken 9:10
23 oktober 2026 Spreuken 15:23
22 oktober 2026 Galaten 6:2
 

Home