Lees meer...

Gratis E-maildiensten!

Ontvang GRATIS dagelijks reflecties en meer via e-mail!

Dagelijkse Overdenking
Wat Jezus Deed
Dagelijks Christelijke Quote
Dagelijks Bijbelvers

 

Christelijke Overdenking

Maandag 26 oktober 2026

 

2 TimothŰus 3:16-17

         
  • Statenvertaling
  • GNV
  • NBG 1951
  • NBV
  • Het Boek

"Al de Schrift is van God ingegeven, en is nuttig tot lering, tot wederlegging, tot verbetering, tot onderwijzing, die in de rechtvaardigheid is; Opdat de mens Gods volmaakt zij, tot alle goed werk volmaaktelijk toegerust." (2Ti 3:16-17 STV)

"Alles wat hierin staat, is door God ge´nspireerd en bruikbaar voor het onderricht, voor het weerleggen van dwalingen, het herstellen van fouten en voor de opvoeding tot een rechtschapen leven. Zo zal de mens die God dient, berekend zijn voor zijn taak en toegerust voor elk goed werk."

"Elk van God ingegeven schriftwoord is ook nuttig om te onderrichten, te weerleggen, te verbeteren en op te voeden in de gerechtigheid, opdat de mens Gods volkomen zij, tot alle goed werk volkomen toegerust."

"Elke schrifttekst is door God ge´nspireerd en kan gebruikt worden om onderricht te geven, om dwalingen en fouten te weerleggen, en om op te voeden tot een deugdzaam leven, zodat een dienaar van God voor zijn taak berekend is en voor elk goed doel volledig is toegerust."

"Al de Boeken zijn door inspiratie van God geschreven en zijn nuttig om ons de waarheid te leren en ons te wijzen op wat er aan ons leven en geloof nog mankeert; ze zetten ons leven op orde en helpen ons in te zien wat juist en goed is. Zo maakt God ons klaar, opdat Hij ons voor alle goed werk kan gebruiken."

 

Overdenking van vandaag:

God wil dat wij voorbereid zijn om goede werken te doen. Gelukkig gaf hij ons de geschriften. Vandaag hebben we de bijbel vertaald in vele verschillende talen, dialecten en versies. In plaats van een bedreiging is dit een grote zegen. Maar we moeten niet vergeten dat de geschriften er niet zijn om te leren maar om te leven. God bestemde zijn woord als praktische waarheid - een geschenk dat ons voorbereidt om goede werken te doen.

 

Gebed:

Heilige God, het verbaast me nog steeds dat u hebt gekozen om te spreken tot ons, uw eindige wezens, in onze eigen woorden. Mag ik de grote gave van het kunnen lezen van uw woord en het leren van uw waarheid nooit als vanzelfsprekend ervaren. Maar Vader, geef me het karakter en de moed om het in praktijk om te zetten en laat het me trainen om uw wil te doen. In Jezus' naam bid ik. Amen.

 

Lees deze overdenking in:
- Engels
- Spaans
- Portugees

 

Vorige Overdenkingen

25 oktober 2026 EfeziŰrs 5:19-20
24 oktober 2026 Spreuken 9:10
23 oktober 2026 Spreuken 15:23
22 oktober 2026 Galaten 6:2
21 oktober 2026 Psalm 40:8
20 oktober 2026 Psalm 51:12
19 oktober 2026 Psalm 37:4
 

Home