Lees meer...

Gratis E-maildiensten!

Ontvang GRATIS dagelijks reflecties en meer via e-mail!

Dagelijkse Overdenking
Wat Jezus Deed
Dagelijks Christelijke Quote
Dagelijks Bijbelvers

 

Christelijke Overdenking

Zondag 25 oktober 2026

 

Efeziėrs 5:19-20

         
  • Statenvertaling
  • GNV
  • NBG 1951
  • NBV
  • Het Boek

"Sprekende onder elkander met psalmen, en lofzangen, en geestelijke liederen, zingende en psalmende den Heere in uw hart; Dankende te allen tijd over alle dingen God en den Vader, in den Naam van onzen Heere Jezus Christus;" (Efe 5:19-20 STV)

"Zing met elkaar psalmen, hymnen en geestelijke liederen. Zing en speel met heel uw hart voor de Heer. Breng God, de Vader, altijd voor alles dank in de naam van onze Heer Jezus Christus."

"en spreekt onder elkander in psalmen, lofzangen en geestelijke liederen, en zingt en jubelt de Here van harte, dankt te allen tijde in de naam van onze Here Jezus Christus God, de Vader, voor alles,"

"en zing met elkaar psalmen, hymnen en liederen die de Geest u ingeeft. Zing en jubel met heel uw hart voor de Heer en dank God, die uw Vader is, altijd voor alles in de naam van onze Heer Jezus Christus."

"Spreek veel met elkaar over de Here en zing psalmen, lofliederen en geestelijke liederen. Zing met uw hele hart voor de Here. Dank God, onze Vader, altijd voor alles in de naam van onze Here Jezus Christus."

 

Overdenking van vandaag:

Harten vol van dank - dat is nodig voor goed zingen! Met Jezus als de bron van ons heil en de kern van onze toekomst; dan kunnen we zingen! Maar zingen is niet alleen voor ons en God. God wil dat onze liederen anderen zegenen. Het is ons ultiem geestelijk spreken.

 

Gebed:

O Heer mijn God, u bent geweldig en wonderlijk. Uw werken zijn prachtig en uw daden gaan mijn begrip te boven. Mogen de woorden van mijn mond en de gedachten van mijn hart altijd uw lof betuigen. Mag mijn hart gevuld zijn met dankzegging voor alles wat u gedaan hebt om ons te redden van zonde, schaamte, wet en dood. U alleen bent mijn lof, mijn liederen en mijn leven waardig. In de heilige naam van Jezus bid ik. Amen.

 

Lees deze overdenking in:
- Engels
- Spaans
- Portugees

 

Vorige Overdenkingen

24 oktober 2026 Spreuken 9:10
23 oktober 2026 Spreuken 15:23
22 oktober 2026 Galaten 6:2
21 oktober 2026 Psalm 40:8
20 oktober 2026 Psalm 51:12
19 oktober 2026 Psalm 37:4
18 oktober 2026 Psalm 27:14
 

Home