Lees meer...

Gratis E-maildiensten!

Ontvang GRATIS dagelijks reflecties en meer via e-mail!

Dagelijkse Overdenking
Wat Jezus Deed
Dagelijks Christelijke Quote
Dagelijks Bijbelvers

 

Christelijke Overdenking

Donderdag 11 april 2024

 

1 Petrus 4:11

         
  • Statenvertaling
  • GNV
  • NBG 1951
  • NBV
  • Het Boek

"Indien iemand spreekt, [die] [spreke] als de woorden Gods; indien iemand dient, [die] [diene] als uit kracht, die God verleent; opdat God in allen geprezen worde door Jezus Christus, Welken toekomt de heerlijkheid en de kracht, in alle eeuwigheid. Amen." (1Pe 4:11 STV)

"Voert iemand het woord, laat God het dan zijn die door hem spreekt. Bewijst iemand een dienst, laat het zijn uit de kracht die God hem daartoe geeft. Dan zal in alles God worden verheerlijkt door Jezus Christus, aan wie de glorie en de macht toebehoort, voor altijd en eeuwig! Amen."

"Spreekt iemand, laten het woorden zijn als van God; dient iemand, laat het zijn als uit kracht, door God verleend, opdat in alles God verheerlijkt worde door Jezus Christus, aan wie de heerlijkheid is en de kracht, in alle eeuwigheid! Amen."

"Voert u het woord, laat dan Gods woorden doorklinken in wat u zegt. Helpt u anderen, doe dat dan vanuit de kracht die God u geeft. Want zo doet u alles tot eer van God, dankzij Jezus Christus, aan wie alle eer en macht toekomt, voor eeuwig. Amen."

"Wie in de gemeente spreekt, moet dat doen alsof God door hem spreekt. Wie praktisch werk doet, moet dat doen door de kracht die God geeft. Als dat het geval is, zal God geŽerd worden door Jezus Christus. Voor Hem is alle eer en macht, voor altijd en eeuwig! Amen."

 

Overdenking van vandaag:

Wij hebben gaven gekregen om te gebruiken in Gods Koninkrijk voor twee redenen: 1) om glorie aan God te brengen, en 2) om anderen te zegenen. Of we dienen of spreken, wij horen dit te doen met deze twee doelstellingen in het achterhoofd, wetende dat God de kracht geeft om te doen en datgene te gebruiken waarmee hij ons begaafd heeft.

 

Gebed:

Heilige Vader, dank u dat u mij niet alleen gered heeft, maar dat u me ook eigenschappen heeft gegeven om te gebruiken om uw mensen te zegenen en u te eren. Help me de manieren te zien waarop u wilt dat ik vandaag mijn gaven gebruik en elke dag die volgt om anderen te zegenen. In Jezus' naam wil ik bidden. Amen.

 

Lees deze overdenking in:
- Engels
- Spaans
- Portugees

 

Vorige Overdenkingen

10 april 2024 1 Johannes 4:10
9 april 2024 Filippensen 4:9
8 april 2024 Jakobus 4:7-8
7 april 2024 1 Thessalonicensen 4:7-8
6 april 2024 Galaten 4:6
5 april 2024 Kolossensen 4:5-6
4 april 2024 Galaten 4:4
 

Home