Lees meer...

Gratis E-maildiensten!

Ontvang GRATIS dagelijks reflecties en meer via e-mail!

Dagelijkse Overdenking
Wat Jezus Deed
Dagelijks Christelijke Quote
Dagelijks Bijbelvers

 

Christelijke Overdenking

Zaterdag 24 oktober 2026

 

Spreuken 9:10

         
  • Statenvertaling
  • GNV
  • NBG 1951
  • NBV
  • Het Boek

"De vreze des HEEREN is het beginsel der wijsheid, en de wetenschap der heiligen is verstand." (Spr 9:10 STV)

"Om wijs te worden, moet je ontzag hebben voor de Heer, om inzicht te verkrijgen, moet je de heilige God kennen."

"De vreze des HEREN is het begin der wijsheid en het kennen van de Hoogheilige is verstand."

"Wijsheid begint met ontzag voor de HEER, inzicht is vertrouwdheid met de Heilige."

"Eerbiedig ontzag voor de HERE is de basis van alle wijsheid en het kennen van God geeft meer inzicht."

 

Overdenking van vandaag:

We zoeken achter zo veel dingen, maar slechts één ding brengt wijsheid. Paulus herinnerde de mensen uit Athene dat God ons gemaakt heeft om hem te zoeken en te vinden (Handelingen 17). De wijsheid van Spreuken leidt ons telkens terug naar "de kennis van God" en een diep en eerbiedig ontzag voor hem als de bron van wijsheid. De prioriteiten, behoeften, doelstellingen, doelen, problemen en kwesties begrijpen kan alleen wanneer we eerst erkennen wie de Heer is en we hem in ons dagelijks leven kennen.

 

Gebed:

Heilige, Heerlijke, Rechtvaardige en Eeuwige God, ik beken dat ik u veel minder goed ken dan dat u mij kent. Maar uw trouw in mijn leven, uw macht getoond in de geschiedenis, uw genade gedeeld met zo velen via het kruis van Christus en uw belofte om mij op een dag bij u thuis te brengen, helpen mij om te dragen. Ik wil u leren kennen, zodat mijn leven op kan gaan in uw wil -- niet voor mijn glorie of gewin maar voor uw eer, vraag ik dat u uzelf bekend maakt bij mij in de dingen die ik vandaag doe. In de naam van Jezus vraag ik het. Amen.

 

Lees deze overdenking in:
- Engels
- Spaans
- Portugees

 

Vorige Overdenkingen

23 oktober 2026 Spreuken 15:23
22 oktober 2026 Galaten 6:2
21 oktober 2026 Psalm 40:8
20 oktober 2026 Psalm 51:12
19 oktober 2026 Psalm 37:4
18 oktober 2026 Psalm 27:14
17 oktober 2026 Psalm 25:14-15
 

Home