Lees meer...

Gratis E-maildiensten!

Ontvang GRATIS dagelijks reflecties en meer via e-mail!

Dagelijkse Overdenking
Wat Jezus Deed
Dagelijks Christelijke Quote
Dagelijks Bijbelvers

 

Christelijke Overdenking

Woensdag 14 oktober 2026

 

Romeinen 12:2

         
  • Statenvertaling
  • GNV
  • NBG 1951
  • NBV
  • Het Boek

"En wordt dezer wereld niet gelijkvormig; maar wordt veranderd door de vernieuwing uws gemoeds, opdat gij moogt beproeven, welke de goede, en welbehagelijke en volmaakte wil van God zij." (Ro 12:2 STV)

"loop niet mee in het gareel van deze wereld. U moet andere mensen worden met een nieuwe gezindheid. Dan kunt u beoordelen wat God wil, wat goed is en volmaakt en wat hem aangenaam is."

"En wordt niet gelijkvormig aan deze wereld, maar wordt hervormd door de vernieuwing van uw denken, opdat gij moogt erkennen wat de wil van God is, het goede, welgevallige en volkomene."

"U moet uzelf niet aanpassen aan deze wereld, maar veranderen door uw gezindheid te vernieuwen, om zo te ontdekken wat God van u wil en wat goed, volmaakt en hem welgevallig is."

"U moet niet worden als de mensen die zich niets van God aantrekken. U moet anders worden, door een nieuwe manier van denken. Dan kunt u ontdekken wat God wil. En wat Hij wil, is goed, aangenaam en volmaakt."

 

Overdenking van vandaag:

Word niet gevormd door de wereld. Wauw, is dat niet een zware regel om aan te gehoorzamen. Het is een herinnering dat onze gedachten één van de plekken is van de grootste geestelijke oorlogvoering. Onfatsoenlijk denken is meer dan onfatsoenlijk; het is gevaarlijk omdat we voortdurend gevoed worden met berichten die Gods waarheid en heilige waarden vervormen.  

Maar in plaats van verstoord te worden door de wereld en je te gedragen als de wereld, laten we vervormd worden door vernieuwing van onze geest en doen wat Paulus zei dat hij deed - vorm elke gedachte, ieder woord, door Christus. Wij denken vaak een tiende geven is tien procent van ons geld geven, maar een nog belangrijker tiende om te geven is tien procent geven van ons totaal onverdeelde tijd van denken over de dingen van God!

 

Gebed:

Heer, bewaak alstublieft mijn ziel voor trots, mijn hart voor hardvochtigheid, en dat mijn gedachten zich te veel richten op onbelangrijke dingen en niet genoeg op uw dingen. Leer mij in mijn hart wat het betekent om door te gaan met de activiteiten van mijn Vader, met name in de wereld van mijn gedachten! In de naam van Jezus, mijn grootste voorbeeld van iemand die uw wil kende en naleefde, bid ik. Amen.

 

Lees deze overdenking in:
- Engels
- Spaans
- Portugees

 

Vorige Overdenkingen

13 oktober 2026 Jeremia 29:11
12 oktober 2026 Spreuken 3:5-6
11 oktober 2026 Psalm 62:8
10 oktober 2026 Spreuken 19:20-21
9 oktober 2026 Deuteronomium 13:4
8 oktober 2026 Jesaja 43:11-12
7 oktober 2026 Psalm 63:1
 

Home