Lees meer...

Gratis E-maildiensten!

Ontvang GRATIS dagelijks reflecties en meer via e-mail!

Dagelijkse Overdenking
Wat Jezus Deed
Dagelijks Christelijke Quote
Dagelijks Bijbelvers

 

Christelijke Overdenking

Dinsdag 13 oktober 2026

 

Jeremia 29:11

         
  • Statenvertaling
  • GNV
  • NBG 1951
  • NBV
  • Het Boek

"Want Ik weet de gedachten, die Ik over u denk, spreekt de HEERE, gedachten des vredes, en niet des kwaads, dat Ik u geve het einde en de verwachting." (Jer 29:11 STV)

"Mijn plan staat vast: ik wil geluk en geen ongeluk voor mijn volk. Een hoopvolle toekomst beloof ik."

"Want Ik weet, welke gedachten Ik over u koester, luidt het woord des HEREN, gedachten van vrede en niet van onheil, om u een hoopvolle toekomst te geven."

"Mijn plan met jullie staat vast–spreekt de HEER. Ik heb jullie geluk voor ogen, niet jullie ongeluk: ik zal je een hoopvolle toekomst geven."

"Want Ik weet welke plannen Ik voor u heb, zegt de HERE. Met deze plannen heb Ik voor u het goede op het oog en niet het kwade. Ik wil u weer een toekomst en nieuwe hoop geven."

 

Overdenking van vandaag:

Terwijl Israėl verwoest wordt door een meedogenloze vijand die hen zou beroven van alle glorie en die hen zou strippen tot op de ziel van Gods volk, gaf God zijn belofte. Terwijl de verwoesting bij hen op bezoek was in antwoord op hun rebellie en zonde, was Gods straf niet alleen straffend, maar ook verlossend.  

In hun verwoesting, beloofde God welvaart, hoop en een toekomst. Net als een arts pijn moet doen om een gebroken been recht te zetten zodat het kan genezen, is Gods discipline niet grillig, maar genezend en geeft het uiteindelijk leven.

 

Gebed:

In mijn strijd, Heer, help mij uw genade te vinden - niet in de verlichting van problemen en pijn, maar in de aflossing en verandering van mijn hart en mijn gewoonten tot uw glorie. In uw genade en in de naam van mijn Heiland Jezus vraag ik het u. Amen.

 

Lees deze overdenking in:
- Engels
- Spaans
- Portugees

 

Vorige Overdenkingen

12 oktober 2026 Spreuken 3:5-6
11 oktober 2026 Psalm 62:8
10 oktober 2026 Spreuken 19:20-21
9 oktober 2026 Deuteronomium 13:4
8 oktober 2026 Jesaja 43:11-12
7 oktober 2026 Psalm 63:1
6 oktober 2026 Jesaja 26:4
 

Home