Lees meer...

Gratis E-maildiensten!

Ontvang GRATIS dagelijks reflecties en meer via e-mail!

Dagelijkse Overdenking
Wat Jezus Deed
Dagelijks Christelijke Quote
Dagelijks Bijbelvers

 

Christelijke Overdenking

Zaterdag 10 oktober 2026

 

Spreuken 19:20-21

         
  • Statenvertaling
  • GNV
  • NBG 1951
  • NBV
  • Het Boek

"Hoor raad, en ontvang tucht, opdat gij in uw laatste wijs zijt. In het hart des mans zijn veel gedachten; maar de raad des HEEREN, die zal bestaan." (Spr 19:20-21 STV)

"Luister naar goede raad, laat je terechtwijzen, alleen zo zul je uiteindelijk wijs worden. Een mens koestert in zijn binnenste vele gedachten, maar wat de Heer wil, komt tot stand."

"Luister naar raad en neem vermaning aan, opdat gij ten slotte wijs wordt. Vele zijn de overleggingen in het hart des mensen, maar de raad des HEREN, die zal bestaan."

"Luister naar raad, laat je onderwijzen, uiteindelijk maakt het je wijs. Een mens maakt allerlei plannen, wat wordt uitgevoerd, is het plan van de HEER."

"Luister naar raad en berisping, zodat u uiteindelijk toch verstandig wordt. In het hart van een mens leven vele verborgen gedachten, maar wat de HERE besluit gebeurt."

 

Overdenking van vandaag:

"De mens stelt voor, de hemel rangschikt." De meesten van ons haasten zich om advies te geven en maken grootse plannen. De wijze man herinnert ons eraan dat wijsheid voortkomt uit onderwerping aan opdrachten voor een aanzienlijke periode en dan, pas aan het eind van het lange gehoorzaam zijn, komt het. Als je net als ik bent, zou je veel beter af zijn om je plannen een beetje meer te laten rijpen in het licht van de Heer voordat je ermee begint.  

Ik ben getroost dat Jacobus, de schrijver van wijsheid van het Nieuwe Testament, ons eraan herinnert dat God deze wijsheid zal geven als we ernaar zoeken en niet twijfelen. Maar terwijl we bidden voor wijsheid, laten we ook bidden voor geduld om te luisteren naar de waarheid van de Heer in de geschriften, zodat we wijsheid kunnen herkennen als het komt!

 

Gebed:

Almachtige God, leer mij uw wegen en help me uw paden voor mijn leven te ontdekken. Ik heb zoveel plannen, maar ik weet dat als ze niet van u zijn, ze niet zullen standhouden. Leid mij naar uw wijsheid en ik zal niet alleen proberen het te weten, maar ook proberen het na te leven door de kracht van uw Heilige Geest. In Jezus' naam bid ik. Amen.

 

Lees deze overdenking in:
- Engels
- Spaans
- Portugees

 

Vorige Overdenkingen

9 oktober 2026 Deuteronomium 13:4
8 oktober 2026 Jesaja 43:11-12
7 oktober 2026 Psalm 63:1
6 oktober 2026 Jesaja 26:4
5 oktober 2026 Jesaja 55:6
4 oktober 2026 Spreuken 27:1
3 oktober 2026 1 Petrus 1:3
 

Home