Lees meer...

Gratis E-maildiensten!

Ontvang GRATIS dagelijks reflecties en meer via e-mail!

Dagelijkse Overdenking
Wat Jezus Deed
Dagelijks Christelijke Quote
Dagelijks Bijbelvers

 

Christelijke Overdenking

Donderdag 8 oktober 2026

 

Jesaja 43:11-12

         
  • Statenvertaling
  • GNV
  • NBG 1951
  • NBV
  • Het Boek

"Ik, Ik ben de HEERE, en er is geen Heiland behalve Mij. Ik heb verkondigd, en Ik heb verlost, en Ik heb [het] doen horen, en geen vreemd [god] was onder ulieden; en gij zijt Mijn getuigen, spreekt de HEERE, dat Ik God ben." (Jes 43:11-12 STV)

"Ik en ik alleen ben de Heer, ik ben de enige die kan redden. Ik heb bevrijding aangekondigd en bevrijding gebracht; ik laat altijd van mij horen. Ik ben geen vreemde voor jullie. Daarom verklaar ik: Ik ben God, jullie zijn mijn getuigen."

"Ik, Ik ben de HERE, en buiten Mij is er geen Verlosser. Ik heb verkondigd, verlost en doen horen, en ben geen vreemde onder u; gij toch zijt mijn getuigen, luidt het woord des HEREN, en Ik ben God."

"Ik, ík ben de HEER !Buiten mij is er niemand die redt. Ik heb redding aangekondigd en redding gebracht, jullie hoorden het van mij, niet van een vreemde. Jullie zijn mijn getuige–spreekt de HEER –,dat ik werkelijk God ben"

"Ik ben de HERE en er bestaat geen redder buiten Mij. Keer op keer heb Ik u mijn woord laten horen en mijn macht getoond. Ik ben toch geen vreemde voor u? Als u wilt, kunt u van Mij getuigen!"

 

Overdenking van vandaag:

1 Petrus 2 herinnert ons eraan dat we hier zijn als getuigen "om de grote daden van hem te verkondigen die ons uit de duisternis geroepen heeft naar zijn wonderbaarlijke licht."  

We hebben Gods reddende werk gezien en ervaren. Wij ontvangen zijn zegen. Wij zijn de mensen die uitkijken naar zijn machtige bevrijding die nog komt. Hoe kunnen wij zwijgen? Hoe kunnen we bitter, pessimistisch of terneergeslagen blijven? De God die zorgde voor het lege graf en die het dode lichaam van Jezus maakte tot onze levende en verheven Heer, is onze God. Hij heeft de macht om te redden. Hij is onze Heiland!

 

Gebed:

Almachtige God, ik moet bekennen dat ik zo gemakkelijk in mijn dagelijkse sleur afglijd en immuun word voor de vreugde en enthousiasme van uw redding.
Geef me een frisse blik om te zien en een zekere stem om te vertellen over uw grote daden, uw machtige werken en uw vervulde beloften. Ik geloof dat u mij in glorie leidt. Helpt u me om uw glorie te laten zien en die glorie te delen met hen die u niet kennen als God, Redder en Koning. In de naam van Jezus Christus, mijn Heiland bid ik. Amen.

 

Lees deze overdenking in:
- Engels
- Spaans
- Portugees

 

Vorige Overdenkingen

7 oktober 2026 Psalm 63:1
6 oktober 2026 Jesaja 26:4
5 oktober 2026 Jesaja 55:6
4 oktober 2026 Spreuken 27:1
3 oktober 2026 1 Petrus 1:3
2 oktober 2026 Spreuken 29:25
1 oktober 2026 Matthëus 5:11-12
 

Home