Lees meer...

Gratis E-maildiensten!

Ontvang GRATIS dagelijks reflecties en meer via e-mail!

Dagelijkse Overdenking
Wat Jezus Deed
Dagelijks Christelijke Quote
Dagelijks Bijbelvers

 

Christelijke Overdenking

Zaterdag 3 oktober 2026

 

1 Petrus 1:3

         
  • Statenvertaling
  • GNV
  • NBG 1951
  • NBV
  • Het Boek

"Geloofd zij de God en Vader van onzen Heere Jezus Christus, Die naar Zijn grote barmhartigheid ons heeft wedergeboren, tot een levende hoop, door de opstanding van Jezus Christus uit de doden." (1Pe 1:3 STV)

"Dank aan God, de Vader van onze Heer Jezus Christus. Hij heeft ons in zijn grote barmhartigheid herboren doen worden tot een leven vol hoop door Jezus Christus uit de dood op te wekken."

"Geloofd zij de God en Vader van onze Here Jezus Christus, die ons naar zijn grote barmhartigheid door de opstanding van Jezus Christus uit de doden heeft doen wedergeboren worden tot een levende hoop,"

"Geprezen zij de God en Vader van onze Heer Jezus Christus: in zijn grote barmhartigheid heeft hij ons opnieuw geboren doen worden door de opstanding van Jezus Christus uit de dood, waardoor wij leven in hoop."

"Alle dank en eer is voor de God en Vader van onze Here Jezus Christus, Die zo onvoorstelbaar goed voor ons is. Hij heeft nieuwe mensen van ons gemaakt door Jezus Christus uit de dood terug te brengen tot het leven."

 

Overdenking van vandaag:

De grote waarheid over het lege graf van Jezus is niet alleen dat hij is opgestaan, maar dat hij leeft! Zijn overwinning over de dood was niet van korte duur, het was het einddoel. Hij woont nu om voorbede voor ons te doen totdat hij kan terugkeren en ons naar zijn huis kan brengen. Ons leven is met hem verborgen, zodat niemand en niets het van ons kan nemen. Wanneer hij verschijnt, zullen wij in zijn oneindige heerlijkheid delen. Hoe kunnen we God voor deze genade niet loven!

 

Gebed:

Almachtige God, ik wil u vanuit het diepste van mijn hart loven voor uw ongelooflijke en glorieuze genade, die tot eeuwige overwinning van de doodsangst geleid heeft. Dank u dat u de prijs betaald hebt om het zo te maken. U bent meer geweldig dan woorden duidelijk kunnen maken. U verdient meer lof dan al de stemmen van uw kinderen samen kunnen vertellen. Mijn hoop zal eeuwig voortduren omdat hij is opgestaan en regeert als Heer. U zij alle eer, roem en majesteit voor eeuwig en altijd, in de naam van uw Zoon Jezus en mijn Heer, Amen!

 

Lees deze overdenking in:
- Engels
- Spaans
- Portugees

 

Vorige Overdenkingen

2 oktober 2026 Spreuken 29:25
1 oktober 2026 MatthŽus 5:11-12
30 september 2026 Filippensen 1:9-10
29 september 2026 Johannes 3:20-21
28 september 2026 1 KorinthiŽrs 2:14
27 september 2026 MatthŽus 6:33
26 september 2026 HebrŽen 10:30-31
 

Home