Lees meer...

Gratis E-maildiensten!

Ontvang GRATIS dagelijks reflecties en meer via e-mail!

Dagelijkse Overdenking
Wat Jezus Deed
Dagelijks Christelijke Quote
Dagelijks Bijbelvers

 

Christelijke Overdenking

Dinsdag 29 september 2026

 

Johannes 3:20-21

         
  • Statenvertaling
  • GNV
  • NBG 1951
  • NBV
  • Het Boek

"Want een iegelijk, die kwaad doet, haat het licht, en komt tot het licht niet, opdat zijn werken niet bestraft worden. Maar die de waarheid doet, komt tot het licht, opdat zijn werken openbaar worden, dat zij in God gedaan zijn." (Joh 3:20-21 STV)

"Iemand die het kwade doet, haat het licht en gaat het licht uit de weg; hij is bang dat zijn daden ontdekt worden. Een oprecht mens zoekt het licht op; dan blijkt dat hij gehandeld heeft in verbondenheid met God."

"Want een ieder, die kwaad bedrijft, haat het licht, en gaat niet tot het licht, opdat zijn werken niet aan de dag komen; maar wie de waarheid doet, gaat tot het licht, opdat van zijn werken blijke dat zij in God verricht zijn."

"Wie kwaad doet, haat het licht; hij schuwt het licht omdat anders zijn daden bekend worden. Maar wie oprecht handelt zoekt het licht op, zodat zichtbaar wordt dat God werkzaam is in alles wat hij doet.'"

"Want wie zondigt, heeft een hekel aan het licht. Hij ontwijkt het uit angst dat al die slechte dingen aan het licht zullen komen. Maar wie Gods wil doet, komt tot het licht, zodat van alles wat hij doet, gezien kan worden dat het tot eer van God is."

 

Overdenking van vandaag:

Waarheid wordt gezien in wat ze doet en wie ze zoekt. Laten we als kinderen van het licht leven en naar de Vader zoeken die in onbeschrijfelijk glorierijk licht verblijft zodat we het licht van de wereld kunnen zijn.

 

Gebed:

Vader van ieder hemels licht, ik vraag u om mij zachtjes terecht te wijzen als ik mezelf, mijn onvolkomenheden, fouten en zonden in uw aanwezigheid breng. Vergeef me en reinig mij door het bloed van Jezus zodat ik brandschoon, heilig en onberispelijk voor u kan verschijnen. Heer, ik wil niet enkel vergeven worden; ik wil nuttig zijn voor u en uw gemeente. Help mij alstublieft om mijn weg te vinden om nuttig te zijn. In de naam van Jezus bid ik. Amen.

 

Lees deze overdenking in:
- Engels
- Spaans
- Portugees

 

Vorige Overdenkingen

28 september 2026 1 KorinthiŽrs 2:14
27 september 2026 MatthŽus 6:33
26 september 2026 HebrŽen 10:30-31
25 september 2026 1 Johannes 2:1
24 september 2026 HebrŽen 10:35-36
23 september 2026 Romeinen 5:3-4
22 september 2026 Romeinen 15:7
 

Home