Lees meer...

Gratis E-maildiensten!

Ontvang GRATIS dagelijks reflecties en meer via e-mail!

Dagelijkse Overdenking
Wat Jezus Deed
Dagelijks Christelijke Quote
Dagelijks Bijbelvers

 

Christelijke Overdenking

Maandag 28 september 2026

 

1 KorinthiŽrs 2:14

         
  • Statenvertaling
  • GNV
  • NBG 1951
  • NBV
  • Het Boek

"Maar de natuurlijke mens begrijpt niet de dingen, die des Geestes Gods zijn; want zij zijn hem dwaasheid, en hij kan ze niet verstaan, omdat zij geestelijk onderscheiden worden." (1Co 2:14 STV)

"Maar iemand die opgaat in deze wereld, weigert wat van de Geest van God komt. Voor hem is het dwaasheid, hij kan het niet begrijpen, want het kan alleen beoordeeld worden in het licht van de Geest."

"Doch een ongeestelijk mens aanvaardt niet hetgeen van de Geest Gods is, want het is hem dwaasheid en hij kan het niet verstaan, omdat het slechts geestelijk te beoordelen is."

"Een mens die de Geest niet bezit, aanvaardt niet wat van de Geest van God komt, want voor hem is het dwaasheid. Hij kan het ook niet begrijpen, omdat het geestelijk moet worden beoordeeld."

"Maar iemand die niet gelovig is (de natuurlijke mens) heeft geen oog voor wat de Geest van God doet. Voor hem is dat allemaal onzin. Hij begrijpt er niets van, omdat het alleen geestelijk te doorzien is."

 

Overdenking van vandaag:

De Heilige Geest is Gods blijvend geschenk, Gods zegel en belofte. De Geest is onze garantie dat wat hij begon met het offer van Jezus' dood en onze deelname door het geloof en de doop daar in, hij tot voltooiing zal brengen bij de terugkeer van Jezus.  

Maar de wereld kan zo'n een grote belofte niet begrijpen, net zoals de wereld de geschriften niet kan begrijpen. Zonder de gave van de Heilige Geest, zien de mensen van de wereld alleen wat ze kunnen aanraken met hun vingers. Zij kunnen niet ten volle zien wat in het hart van God waar is en geopenbaard is in zijn Woord.

 

Gebed:

Vader, ik dank u voor het sturen van Jezus. Jezus, ik dank u voor het sturen van de Geest. Geest, ik dank u dat u me nooit alleen laat. Zoals ik met de Geest gevuld ben, Heer, vul me meer en meer tot mijn wil en mijn leven perfect uw verlangens en karakter weerspiegelen. Gebruik mij om anderen te zegenen net zoals uw aanwezigheid mij nu zegent. In de naam van Jezus bid ik. Amen.

 

Lees deze overdenking in:
- Engels
- Spaans
- Portugees

 

Vorige Overdenkingen

27 september 2026 MatthŽus 6:33
26 september 2026 HebrŽen 10:30-31
25 september 2026 1 Johannes 2:1
24 september 2026 HebrŽen 10:35-36
23 september 2026 Romeinen 5:3-4
22 september 2026 Romeinen 15:7
21 september 2026 2 KorinthiŽrs 13:14
 

Home