Lees meer...

Gratis E-maildiensten!

Ontvang GRATIS dagelijks reflecties en meer via e-mail!

Dagelijkse Overdenking
Wat Jezus Deed
Dagelijks Christelijke Quote
Dagelijks Bijbelvers

 

Christelijke Overdenking

Maandag 8 april 2024

 

Jakobus 4:7-8

         
  • Statenvertaling
  • GNV
  • NBG 1951
  • NBV
  • Het Boek

"Zo onderwerpt u dan Gode; wederstaat den duivel, en hij zal van u vlieden. Naakt tot God, en Hij zal tot u naken. Reinigt de handen, gij zondaars, en zuivert de harten, gij dubbelhartigen!" (Jak 4:7-8 STV)

"Onderwerp u dus aan God, en verzet u tegen de duivel, dan zal hij voor u vluchten. Ga dichter naar God toe, dan komt hij dichter bij u. Was uw handen, zondaars! Zuiver uw hart, weifelaars!"

"Onderwerpt u dus aan God, maar biedt weerstand aan de duivel, en hij zal van u vlieden. Nadert tot God, en Hij zal tot u naderen. Reinigt uw handen, zondaars, en zuivert uw harten, gij, die innerlijk verdeeld zijt."

"Onderwerp u dus aan God, en verzet u tegen de duivel, dan zal die van u wegvluchten. Nader tot God, dan zal hij tot u naderen. Reinig uw handen, zondaars; zuiver uw hart, weifelaars."

"Onderwerp u dus aan God, maar verzet u tegen de duivel en hij zal van u wegvluchten. Als u dichter bij God komt, komt God dichter bij u. Was uw handen, zondaars, u die op twee gedachten hinkt; laat uw hart zuiver voor God zijn."

 

Overdenking van vandaag:

Jakobus stopt altijd veel in een klein stukje. Laten we ons richten op de kern van deze oproep tot heiligheid: laten we onszelf dichter bij God brengen. Wanneer we in Gods aanwezigheid komen en dicht tot hem gaan, weten we dat onze gedachten, onze motieven en ons gedrag gezien zullen worden voor wat ze zijn in het licht van zijn heiligheid en gerechtigheid.  

Tegelijkertijd weten we dat de duivel weggedreven wordt door de uitstraling van het heilige leven van onze Vader. Laten we zoeken naar God. Laten we verlangen om dichtbij hem te zijn. Laten we hem vragen ons te reinigen en ons volledig heilig te maken en dat we volledig van hem zijn!

 

Gebed:

Rechtvaardige Vader, dank u voor uw liefde en vergeving. Vader, help me nu als ik probeer dichter bij u te komen en ik probeer u beter te kennen. Zuiver mijn hart van alle huichelarij van geheime zonde. Reinig mijn geweten en ondersteun mij om een voorbeeld te zijn van uw genade en heiligheid. In Jezus' naam bid ik. Amen.

 

Lees deze overdenking in:
- Engels
- Spaans
- Portugees

 

Vorige Overdenkingen

7 april 2024 1 Thessalonicensen 4:7-8
6 april 2024 Galaten 4:6
5 april 2024 Kolossensen 4:5-6
4 april 2024 Galaten 4:4
3 april 2024 1 Thessalonicensen 4:3
2 april 2024 Efeziėrs 4:2-3
1 april 2024 Psalm 4:1
 

Home