Lees meer...

Gratis E-maildiensten!

Ontvang GRATIS dagelijks reflecties en meer via e-mail!

Dagelijkse Overdenking
Wat Jezus Deed
Dagelijks Christelijke Quote
Dagelijks Bijbelvers

 

Bijbelvers

Zaterdag 8 april 2023

 

Spreuken 3:11-12

         
  • Statenvertaling
  • GNV
  • NBG 1951
  • NBV
  • Het Boek

"Mijn zoon! verwerp de tucht des HEEREN niet, en wees niet verdrietig over Zijn kastijding; Want de HEERE kastijdt dengene, dien Hij liefheeft, ja, gelijk een vader den zoon, [in] [denwelken] hij een welbehagen heeft."

"Laat je door de Heer terechtwijzen, mijn zoon, kom niet in opstand, als hij je straft. De Heer straft van wie hij houdt, zoals een vader zijn zoon die hij liefheeft."

"Veracht, mijn zoon, de tuchtiging des HEREN niet en keer u niet met weerzin af van zijn bestraffing. Want de HERE bestraft wie Hij liefheeft, ja, gelijk een vader een zoon, aan wie hij welgevallen heeft."

"Mijn zoon, een berisping van de HEER mag je nooit terzijde schuiven, zijn bestraffing moet je zonder afschuw ondergaan, want de HEER straft wie hij liefheeft, zoals een vader die houdt van zijn zoon."

"Mijn zoon, ga niet voorbij aan de tucht van de HERE en raak niet verbitterd als Hij je straft. Want de HERE straft degene van wie Hij houdt, net zoals een vader zijn zoon straft, ook al houdt hij zielsveel van hem."

 

Lees dit dagelijkse vers in:
- Engels

 

Vorige Bijbelverzen

7 april 2023 Jakobus 1:14-15
6 april 2023 Spreuken 3:7
5 april 2023 Spreuken 20:15
4 april 2023 Spreuken 2:21-22
3 april 2023 Spreuken 20:22
2 april 2023 Spreuken 1:7
1 april 2023 1 Timothëus 6:10
 

NBV