Lees meer...

Gratis E-maildiensten!

Ontvang GRATIS dagelijks reflecties en meer via e-mail!

Dagelijkse Overdenking
Wat Jezus Deed
Dagelijks Christelijke Quote
Dagelijks Bijbelvers

 

Bijbelvers

Vrijdag 20 december 2024

 

Psalm 146:5-6

         
  • Statenvertaling
  • GNV
  • NBG 1951
  • NBV
  • Het Boek

"Welgelukzalig is hij, die den God Jakobs tot zijn Hulp heeft, wiens verwachting op den HEERE, zijn God is; Die den hemel en de aarde gemaakt heeft, de zee en al wat in dezelve is; Die trouwe houdt in der eeuwigheid."

"Gelukkig wie steun zoekt bij de God van Jakob, alles verwacht van de Heer, zijn God, van hem die hemel en aarde gemaakt heeft, de zee en alles wat erin leeft, van hem die trouw blijft, altijd."

"Welzalig hij, die de God van Jakob tot zijn hulpe heeft, wiens verwachting is op de HERE, zijn God, die hemel en aarde gemaakt heeft, de zee en al wat daarin is, die trouwe houdt tot in eeuwigheid;"

"Gelukkig wie de God van Jakob tot hulp heeft, wie zijn hoop vestigt op de HEER, zijn God, die hemel en aarde heeft gemaakt, de zee en alles wat daar leeft, hij die trouw is tot in eeuwigheid,"

"Gelukkig is hij die zijn hulp ontvangt van de God van Jakob, die alles verwacht van de HERE, zijn God. Want God heeft de hemelen en de aarde gemaakt en de zeeŽn met alles wat daarin zwemt. Hij is trouw tot over de grenzen van de dood heen."

 

Lees dit dagelijkse vers in:
- Engels

 

Vorige Bijbelverzen

19 december 2024 EfeziŽrs 5:1-2
18 december 2024 Spreuken 11:19
17 december 2024 Galaten 6:9
16 december 2024 Psalm 34:19
15 december 2024 Jakobus 5:16
14 december 2024 Kolossensen 3:17
13 december 2024 Spreuken 11:7
 

NBV