Lees meer...

Gratis E-maildiensten!

Ontvang GRATIS dagelijks reflecties en meer via e-mail!

Dagelijkse Overdenking
Wat Jezus Deed
Dagelijks Christelijke Quote
Dagelijks Bijbelvers

 

Bijbelvers

Donderdag 21 november 2024

 

Titus 2:6,7

         
  • Statenvertaling
  • GNV
  • NBG 1951
  • NBV
  • Het Boek

"Vermaan den jongen [mannen] insgelijks, dat zij matig zijn. Betoon uzelven in alles een voorbeeld van goede werken, [betoon] in de leer onvervalstheid, deftigheid, oprechtheid;"

"Geef hun zelf het goede voorbeeld. Wees zuiver in de leer en ernstig, en spreek gezonde taal, waar niets tegenin valt te brengen."

"Houd in uzelf een voorbeeld voor van goede werken, zuiverheid in de leer, waardigheid, een gezonde prediking, waarop niets valt aan te merken, opdat de tegenstander tot zijn beschaming niets ongunstigs van ons hebbe te zeggen."

"Geef zelf met goede daden het voorbeeld, laat je leer zuiver en waardig zijn, en verkondig de heilzame, onbetwistbare boodschap, zodat onze tegenstanders beschaamd staan en niets kwaads over ons kunnen zeggen."

"De jonge mannen moeten zich verstandig en matig gedragen. Wees hun tot voorbeeld door alle goede dingen die je doet. Laat uit heel je leven blijken dat je de waarheid liefhebt en serieus neemt."

 

Lees dit dagelijkse vers in:
- Engels

 

Vorige Bijbelverzen

20 november 2024 Jakobus 4:7
19 november 2024 MatthŽus 5:6
18 november 2024 Psalm 84:12
17 november 2024 Galaten 6:2
16 november 2024 MatthŽus 5:44-45
15 november 2024 Spreuken 13:12
14 november 2024 EfeziŽrs 4:3
 

NBV