Lees meer...

Gratis E-maildiensten!

Ontvang GRATIS dagelijks reflecties en meer via e-mail!

Dagelijkse Overdenking
Wat Jezus Deed
Dagelijks Christelijke Quote
Dagelijks Bijbelvers

 

Bijbelvers

Zaterdag 9 november 2024

 

Psalm 103:15-18

         
  • Statenvertaling
  • GNV
  • NBG 1951
  • NBV
  • Het Boek

"De dagen des mensen zijn als het gras, gelijk een bloem des velds, alzo bloeit hij. Als de wind daarover gegaan is, zo is zij niet [meer], en haar plaats kent haar niet meer. Maar de goedertierenheid des HEEREN is van eeuwigheid en tot eeuwigheid over degenen, die Hem vrezen, en Zijn gerechtigheid aan kindskinderen; Aan degenen, die Zijn verbond houden, en die aan Zijn bevelen denken, om die te doen."

"Kort is het leven van een mens, hij is als een bloem in het gras: een windvlaag, en het is gedaan, je vindt haar niet meer terug. Maar Gods liefde duurt eeuwig voor wie hem vereren; zijn heil is bestemd voor alle geslachten, voor wie zich houdt aan zijn verbond en zijn geboden naleeft."

"De sterveling; zijn dagen zijn als het gras, als een bloem des velds, zo bloeit hij; wanneer de wind daarover is gegaan, is zij niet meer, en haar plaats kent haar niet meer. Maar de goedertierenheid des HEREN is van eeuwigheid tot eeuwigheid over wie Hem vrezen, en zijn gerechtigheid over kindskinderen, over hen die zijn verbond onderhouden, en aan zijn bevelen denken om die te doen."

"De mens–zijn dagen zijn als het gras, hij is als een bloem die bloeit op het veld en verdwijnt zodra de wind hem verzengt; de plek waar hij stond, kent hem niet meer. Maar de HEER is trouw aan wie hem vrezen, van eeuwigheid tot eeuwigheid. Hij doet recht aan de kinderen en kleinkinderen van wie zich houdt aan zijn verbond en naar zijn geboden leeft."

"Het leven van de mens is maar kort; net als een bloem bloeit hij even, maar als de wind erover blaast, is er niets meer over. Maar de goedheid en trouw van de HERE zijn eeuwig en gelden voor wie eerbied en ontzag voor Hem hebben. Zijn rechtvaardigheid is voor hun nageslacht. Voor wie Zijn wil doen en met zorg hun levensweg met Hem gaan."

 

Lees dit dagelijkse vers in:
- Engels

 

Vorige Bijbelverzen

8 november 2024 Leviticus 11:45
7 november 2024 2 Petrus 3:9
6 november 2024 Psalm 41:1
5 november 2024 Kolossensen 3:5
4 november 2024 Jakobus 2:18
3 november 2024 1 Petrus 3:12
2 november 2024 2 Korinthiërs 12:9
 

NBV