Lees meer...

Gratis E-maildiensten!

Ontvang GRATIS dagelijks reflecties en meer via e-mail!

Dagelijkse Overdenking
Wat Jezus Deed
Dagelijks Christelijke Quote
Dagelijks Bijbelvers

 

Bijbelvers

Donderdag 7 november 2024

 

2 Petrus 3:9

         
  • Statenvertaling
  • GNV
  • NBG 1951
  • NBV
  • Het Boek

"De Heere vertraagt de belofte niet (gelijk enigen [dat] traagheid achten), maar is lankmoedig over ons, niet willende, dat enigen verloren gaan, maar dat zij allen tot bekering komen."

"De Heer stelt wat hij heeft beloofd, niet uit, zoals sommigen denken. Hij heeft alleen maar geduld met u. Hij wil niet dat er ook maar iemand verloren gaat, maar dat allen tot inkeer komen."

"De Here talmt niet met de belofte, al zijn er, die aan talmen denken, maar Hij is lankmoedig jegens u, daar Hij niet wil, dat sommigen verloren gaan, doch dat allen tot bekering komen."

"De Heer is niet traag met het nakomen van zijn belofte, zoals sommigen menen; hij heeft alleen maar geduld met u, omdat hij wil dat iedereen tot inkeer komt en niemand verloren gaat."

"Hij wil niet dat er iemand verloren gaat, maar dat alle mensen tot bekering komen."

 

Lees dit dagelijkse vers in:
- Engels

 

Vorige Bijbelverzen

6 november 2024 Psalm 41:1
5 november 2024 Kolossensen 3:5
4 november 2024 Jakobus 2:18
3 november 2024 1 Petrus 3:12
2 november 2024 2 Korinthiėrs 12:9
1 november 2024 Psalm 40:4
31 oktober 2024 Kolossensen 3:2-3
 

NBV