Lees meer...

Gratis E-maildiensten!

Ontvang GRATIS dagelijks reflecties en meer via e-mail!

Dagelijkse Overdenking
Wat Jezus Deed
Dagelijks Christelijke Quote
Dagelijks Bijbelvers

 

Bijbelvers

Zondag 20 oktober 2024

 

Amos 5:14

         
  • Statenvertaling
  • GNV
  • NBG 1951
  • NBV
  • Het Boek

"Zoekt het goede, en niet het boze, opdat gij leeft; en alzo zal de HEERE, de God der heirscharen, met ulieden zijn, gelijk als gij zegt."

"Zoek het goede en niet het kwade, dan zullen jullie in leven blijven; dan pas zal de Heer, de almachtige God, jullie die hulp verlenen waarvan jullie de mond vol hebben."

"Zoekt het goede en niet het kwade, opdat gij leeft en aldus de HERE, de God der heerscharen, met u zij, gelijk gij zegt."

"Zoek het goede, niet het kwade. Dan zullen jullie leven, en dan zal de HEER, de God van de hemelse machten, met jullie zijn, zoals jullie altijd zeggen."

"Wees goed, houd u verre van het kwaad, dŗn zult u leven! Dan zal de HERE, de God van de hemelse legers, een echte helper blijken, zoals u van Hem verwacht."

 

Lees dit dagelijkse vers in:
- Engels

 

Vorige Bijbelverzen

19 oktober 2024 2 Petrus 3:10-12
18 oktober 2024 Psalm 33:12
17 oktober 2024 HebrŽen 13:3
16 oktober 2024 Spreuken 15:17
15 oktober 2024 Jakobus 1:27
14 oktober 2024 EfeziŽrs 4:1
13 oktober 2024 MatthŽus 5:4
 

NBV