Lees meer...

Gratis E-maildiensten!

Ontvang GRATIS dagelijks reflecties en meer via e-mail!

Dagelijkse Overdenking
Wat Jezus Deed
Dagelijks Christelijke Quote
Dagelijks Bijbelvers

 

Bijbelvers

Zondag 15 september 2024

 

Efeziėrs 4:2

         
  • Statenvertaling
  • GNV
  • NBG 1951
  • NBV
  • Het Boek

"Met alle ootmoedigheid en zachtmoedigheid, met lankmoedigheid, verdragende elkander in liefde;"

"Wees altijd bescheiden, zachtmoedig en geduldig, en verdraag elkaar liefdevol."

"Ik vermaan u te wandelen waardig der roeping, waarmede gij geroepen zijt, met alle nederigheid en zachtmoedigheid, met lankmoedigheid, en elkander in liefde te verdragen, en u te beijveren de eenheid des Geestes te bewaren door de band des vredes"

"Wees steeds bescheiden, zachtmoedig en geduldig, en verdraag elkaar uit liefde."

"Wees nederig en vriendelijk; heb geduld met elkaar en verdraag elkaar vol liefde."

 

Lees dit dagelijkse vers in:
- Engels

 

Vorige Bijbelverzen

14 september 2024 Openbaring 1:3
13 september 2024 Psalm 103:8
12 september 2024 1 Petrus 2:16
11 september 2024 Spreuken 20:29
10 september 2024 Jakobus 4:13-15
9 september 2024 Efeziėrs 4:32
8 september 2024 Openbaring 22:7
 

NBV