Lees meer...

Gratis E-maildiensten!

Ontvang GRATIS dagelijks reflecties en meer via e-mail!

Dagelijkse Overdenking
Wat Jezus Deed
Dagelijks Christelijke Quote
Dagelijks Bijbelvers

 

Bijbelvers

Maandag 9 september 2024

 

Efeziėrs 4:32

         
  • Statenvertaling
  • GNV
  • NBG 1951
  • NBV
  • Het Boek

"Maar zijt jegens elkander goedertieren, barmhartig, vergevende elkander, gelijkerwijs ook God in Christus ulieden vergeven heeft."

"Wees goed en hartelijk voor elkaar en vergeef elkaar zoals God u heeft vergeven in Christus."

"Weest jegens elkander vriendelijk, barmhartig, elkander vergevend, zoals God in Christus u vergeving geschonken heeft."

"Wees goed voor elkaar en vol medeleven; vergeef elkaar zoals God u in Christus vergeven heeft."

"Wees in plaats daarvan vriendelijk en liefdevol voor elkaar. Vergeef elkaar, zoals God uw zonden heeft vergeven om wat Christus voor u deed."

 

Lees dit dagelijkse vers in:
- Engels

 

Vorige Bijbelverzen

8 september 2024 Openbaring 22:7
7 september 2024 Matthėus 5:10
6 september 2024 Filippensen 3:8
5 september 2024 2 Korinthiėrs 7:1
4 september 2024 Spreuken 29:13
3 september 2024 Romeinen 4:7
2 september 2024 Jakobus 1:19-20
 

NBV