Lees meer...

Gratis E-maildiensten!

Ontvang GRATIS dagelijks reflecties en meer via e-mail!

Dagelijkse Overdenking
Wat Jezus Deed
Dagelijks Christelijke Quote
Dagelijks Bijbelvers

 

Bijbelvers

Zaterdag 31 augustus 2024

 

Openbaring 14:13

         
  • Statenvertaling
  • GNV
  • NBG 1951
  • NBV
  • Het Boek

"En ik hoorde een stem uit den hemel, die tot mij zeide: Schrijf, zalig zijn de doden, die in den Heere sterven, van nu aan. Ja, zegt de Geest, opdat zij rusten mogen van hun arbeid; en hun werken volgen met hen."

"Toen hoorde ik een stem uit de hemel: 'Schrijf op: Gelukkig zij die van nu af sterven in verbondenheid met de Heer!' En de Geest zegt: 'Ja, zij zullen rusten na al hun inspanningen, want hun daden volgen hen.'"

"Ik hoorde een stem uit de hemel zeggen: Schrijf, zalig de doden, die in de Here sterven, van nu aan. Ja, zegt de Geest, dat zij rusten van hun moeiten, want hun werken volgen hen na."

"Ik hoorde een stem uit de hemel zeggen: 'Schrijf op: "Gelukkig zijn zij die vanaf nu in verbondenheid met de Heer sterven."' En de Geest beaamt: 'Zij mogen uitrusten van hun inspanningen, want hun daden vergezellen hen.'"

"Ik hoorde een stem uit de hemel zeggen: "Schrijf op: Gelukkig zijn de doden die van nu af in het vertrouwen op de Here sterven." "Inderdaad," zei de Geest, "zij zullen van hun zwoegen uitrusten en het loon krijgen dat hun toekomt voor al het werk dat zij hebben gedaan."

 

Lees dit dagelijkse vers in:
- Engels

 

Vorige Bijbelverzen

30 augustus 2024 HebrŽen 12:1
29 augustus 2024 EfeziŽrs 6:13
28 augustus 2024 Jakobus 1:12
27 augustus 2024 Romeinen 11:22
26 augustus 2024 MatthŽus 5:39
25 augustus 2024 Spreuken 14:30
24 augustus 2024 Johannes 20:29
 

NBV