Lees meer...

Gratis E-maildiensten!

Ontvang GRATIS dagelijks reflecties en meer via e-mail!

Dagelijkse Overdenking
Wat Jezus Deed
Dagelijks Christelijke Quote
Dagelijks Bijbelvers

 

Bijbelvers

Zaterdag 13 augustus 2022

 

Jakobus 3:10-11

         
  • Statenvertaling
  • GNV
  • NBG 1951
  • NBV
  • Het Boek

"Uit denzelfden mond komt voort zegening en vervloeking. Dit moet, mijn broeders, alzo niet geschieden. Welt ook een fontein uit een zelfde ader het zoet en het bitter?"

"Zegen en vervloeking komen uit een en dezelfde mond. En dat mag niet, mijn broeders en zusters! Komt uit een en dezelfde bron soms zoet en bitter water tegelijk?"

"Uit dezelfde mond komt zegening en vervloeking voort. Dit moet, mijn broeders, niet zo zijn. Doet soms een bron uit dezelfde ader zoet en bitter water opwellen?"

"Uit dezelfde mond klinkt zegen en vervloeking. Dat kan toch niet goed zijn, broeders en zusters? Laat een bron soms uit eenzelfde ader zoet en bitter water opwellen?"

"Wij prijzen en vervloeken met dezelfde mond. Maar dat is niet goed, broeders! Er komt uit een en dezelfde bron toch ook niet afwisselend schoon en vuil water!"

 

Lees dit dagelijkse vers in:
- Engels

 

Vorige Bijbelverzen

12 augustus 2022 Spreuken 10:30
11 augustus 2022 1 Petrus 3:15
10 augustus 2022 Kolossensen 4:5
9 augustus 2022 MatthŽus 6:19-21
8 augustus 2022 1 Petrus 2:12
7 augustus 2022 HebrŽen 12:14
6 augustus 2022 Openbaring 19:9
 

NBV