Lees meer...

Gratis E-maildiensten!

Ontvang GRATIS dagelijks reflecties en meer via e-mail!

Dagelijkse Overdenking
Wat Jezus Deed
Dagelijks Christelijke Quote
Dagelijks Bijbelvers

 

Bijbelvers

Woensdag 31 juli 2024

 

Jesaja 30:18

         
  • Statenvertaling
  • GNV
  • NBG 1951
  • NBV
  • Het Boek

"En daarom zal de HEERE wachten, opdat Hij u genadig zij, en daarom zal Hij verhoogd worden, opdat Hij Zich over ulieden ontferme, want de HEERE is een God des gerichts; welgelukzalig zijn die allen, die Hem verwachten."

"De Heer ziet uit naar het ogenblik waarop hij zich jullie lot kan aantrekken; toch zet hij zich in om zich over jullie te ontfermen, want hij is een God die recht doet. Gelukkig wie naar hem uitzien!"

"De HEREverlangt ernaar u genadig te zijn, en daarom zal Hij Zich verheffen om Zich over u te ontfermen, want de HERE is een God van recht; welzalig allen die op Hem wachten."

"De HEER wacht op het ogenblik dat hij jullie genadig kan zijn; toch zal hij zich oprichten om zich over jullie te ontfermen. Want de HEER is een God van recht. Gelukkig de mens die op hem wacht."

"Desondanks wacht de HERE nog steeds tot u bij Hem komt, zodat Hij u Zijn liefde kan tonen; Hij zal u veroveren om u te zegenen, precies zoals Hij heeft gezegd. Gezegend zijn allen die op Hem wachten tot Hij hen te hulp komt."

 

Lees dit dagelijkse vers in:
- Engels

 

Vorige Bijbelverzen

30 juli 2024 Spreuken 12:11
29 juli 2024 2 Korinthiėrs 5:17
28 juli 2024 Filippensen 1:21
27 juli 2024 1 Petrus 5:8
26 juli 2024 1 Korinthiėrs 16:13-14
25 juli 2024 Psalm 128:1
24 juli 2024 Efeziėrs 4:26-27
 

NBV