Lees meer...

Gratis E-maildiensten!

Ontvang GRATIS dagelijks reflecties en meer via e-mail!

Dagelijkse Overdenking
Wat Jezus Deed
Dagelijks Christelijke Quote
Dagelijks Bijbelvers

 

Bijbelvers

Maandag 20 juli 2020

 

Deuteronomium 4:31

         
  • Statenvertaling
  • GNV
  • NBG 1951
  • NBV
  • Het Boek

"Want de HEERE, uw God, is een barmhartig God; Hij zal u niet verlaten, noch u verderven; en Hij zal het verbond uwer vaderen, dat Hij hun gezworen heeft, niet vergeten."

"Weet dan dat de Heer een milde God is. Hij laat je niet aan je lot over, richt je niet te gronde. Hij houdt zich aan de belofte die hij jullie voorouders heeft gedaan bij de sluiting van het verbond."

"De HERE, uw God, is een barmhartig God, Hij zal u niet verlaten noch u verderven en Hij zal niet vergeten het verbond met uw vaderen, dat Hij hun onder ede bevestigd heeft."

"De HEER, uw God, is een God van liefde. Hij zal u niet verlaten en u niet in het verderf storten. Wat hij uw voorouders onder ede heeft beloofd, vergeet hij niet."

"Want de HERE, uw God, is barmhartig. Hij zal u niet in de steek laten of vernietigen, noch het verbond vergeten, dat Hij met uw voorouders heeft gesloten."

 

Lees dit dagelijkse vers in:
- Engels

 

Vorige Bijbelverzen

19 juli 2020 Jakobus 5:15
18 juli 2020 Spreuken 4:27
17 juli 2020 1 Johannes 3:11
16 juli 2020 Psalm 119:2
15 juli 2020 HebrŽen 11:1
14 juli 2020 Kolossensen 3:1-2
13 juli 2020 EfeziŽrs 4:25
 

NBV