Lees meer...

Gratis E-maildiensten!

Ontvang GRATIS dagelijks reflecties en meer via e-mail!

Dagelijkse Overdenking
Wat Jezus Deed
Dagelijks Christelijke Quote
Dagelijks Bijbelvers

 

Bijbelvers

Vrijdag 19 juli 2024

 

Jakobus 5:15

         
  • Statenvertaling
  • GNV
  • NBG 1951
  • NBV
  • Het Boek

"En het gebed des geloofs zal den zieke behouden, en de Heere zal hem oprichten, en zo hij zonden gedaan zal hebben, het zal hem vergeven worden."

"Het gelovig gebed zal de zieke redden: de Heer zal hem doen herstellen en hem, als hij gezondigd heeft, vergeven."

"En het gelovige gebed zal de lijder gezond maken, en de Here zal hem oprichten. En als hij zonden heeft gedaan, zal hem vergiffenis geschonken worden."

"Het gelovige gebed zal de zieke redden, en de Heer zal hem laten opstaan. Wanneer hij gezondigd heeft, zal het hem vergeven worden."

"Als zij in geloof bidden, zal de zieke genezen worden; de Here zal hem gezond maken. En als hij gezondigd heeft, zal de Here het hem vergeven."

 

Lees dit dagelijkse vers in:
- Engels

 

Vorige Bijbelverzen

18 juli 2024 Spreuken 4:27
17 juli 2024 1 Johannes 3:11
16 juli 2024 Psalm 119:2
15 juli 2024 HebrŽen 11:1
14 juli 2024 Kolossensen 3:1-2
13 juli 2024 EfeziŽrs 4:25
12 juli 2024 1 Petrus 2:17
 

NBV