Lees meer...

Gratis E-maildiensten!

Ontvang GRATIS dagelijks reflecties en meer via e-mail!

Dagelijkse Overdenking
Wat Jezus Deed
Dagelijks Christelijke Quote
Dagelijks Bijbelvers

 

Bijbelvers

Donderdag 27 juni 2024

 

Filippensen 2:4

         
  • Statenvertaling
  • GNV
  • NBG 1951
  • NBV
  • Het Boek

"Een iegelijk zie niet op het zijne, maar een iegelijk [zie] ook op hetgeen der anderen is."

"Laat ieder niet alleen de belangen van zichzelf in het oog houden, maar ook die van anderen."

"Indien er dan enig beroep (op u gedaan mag worden) in Christus, indien er enige bemoediging is der liefde, indien er enige gemeenschap is des geestes, indien er enige ontferming en barmhartigheid is, maakt (dan) mijn blijdschap volkomen door eensgezind te zijn, één in liefdebetoon, één van ziel, één in streven, zonder zelfzucht of ijdel eerbejag; doch in ootmoedigheid achte de een de ander uitnemender dan zichzelf; en ieder lette niet slechts op zijn eigen belang, maar ieder (lette) ook op dat van anderen."

"Heb niet alleen uw eigen belangen voor ogen, maar ook die van de ander."

"Denk niet alleen aan uw eigen zaken, maar heb ook belangstelling voor wat een ander doet."

 

Lees dit dagelijkse vers in:
- Engels

 

Vorige Bijbelverzen

26 juni 2024 Prediker 7:14
25 juni 2024 Matthëus 18:4
24 juni 2024 Spreuken 12:4
23 juni 2024 Kolossensen 3:15
22 juni 2024 Romeinen 8:26
21 juni 2024 Jakobus 5:19-20
20 juni 2024 Psalm 106:3
 

NBV