Lees meer...

Gratis E-maildiensten!

Ontvang GRATIS dagelijks reflecties en meer via e-mail!

Dagelijkse Overdenking
Wat Jezus Deed
Dagelijks Christelijke Quote
Dagelijks Bijbelvers

 

Bijbelvers

Dinsdag 4 juni 2024

 

Deuteronomium 33:29

         
  • Statenvertaling
  • GNV
  • NBG 1951
  • NBV
  • Het Boek

"Welgelukzalig zijt gij, o Israel! wie is u gelijk? gij zijt een volk, verlost door den HEERE, het Schild uwer hulp, en Die een Zwaard is uwer hoogheid; daarom zullen zich uw vijanden geveinsdelijk aan u onderwerpen, en gij zult op hun hoogten treden!"

"Wat ben je gelukkig! Welk volk kan zich met jou meten? Aan de Heer dank je de zege. Hij is het schild dat je beschermt, het zwaard dat jou de triomf brengt. De vijanden zullen voor je kruipen, je zult hun de voet op de nek zetten.'"

"Welzalig zijt gij, Israel; wie is aan u gelijk? Een volk, verlost door de HERE, die het schild uwer hulp en het zwaard uwer hoogheid is. Daarom zullen uw vijanden veinzen u hulde te brengen, en gij zult op hun hoogten treden."

"Wie is zo gelukkig als u, IsraŽl? \nGeen ander volk liet de HEER de overwinning. \nHij is het schild dat u beschermt, \nhet zwaard dat u triomfen brengt. \nDe vijand moet uw macht erkennen, \nhij zal het stof van uw voeten likken.'"

"Uw geluk is groot, IsraŽl! Wie is aan u gelijk? U bent een volk, dat verlost is door de HERE. Hij is uw schild en uw helper! Hij is uw machtige zwaard! Uw vijanden zullen diep voor u buigen en u zult over hun heuvels heersen!"

 

Lees dit dagelijkse vers in:
- Engels

 

Vorige Bijbelverzen

3 juni 2024 MatthŽus 18:8
2 juni 2024 Leviticus 19:18
1 juni 2024 Spreuken 1:8
31 mei 2024 Psalm 34:10
30 mei 2024 Job 5:17
29 mei 2024 1 Kronieken 28:9
28 mei 2024 Spreuken 28:18
 

NBV