Lees meer...

Gratis E-maildiensten!

Ontvang GRATIS dagelijks reflecties en meer via e-mail!

Dagelijkse Overdenking
Wat Jezus Deed
Dagelijks Christelijke Quote
Dagelijks Bijbelvers

 

Bijbelvers

Dinsdag 30 mei 2023

 

Job 5:17

         
  • Statenvertaling
  • GNV
  • NBG 1951
  • NBV
  • Het Boek

"Zie, gelukzalig is de mens, denwelken God straft; daarom verwerp de kastijding des Almachtigen niet."

"Een zegen is het voor de mens als de almachtige God hem straft, weiger zijn straf dan ook niet."

"Zie, welzalig de mens, die God kastijdt; versmaad daarom de tucht des Almachtigen niet."

"Gelukkig de mens die door God wordt getuchtigd, wijs daarom de straf van de Ontzagwekkende niet af!"

"Hoe benijdenswaardig is een mens, die door God streng wordt opgevoed. Wordt daarom niet boos als de Almachtige je om je zonde straft."

 

Lees dit dagelijkse vers in:
- Engels

 

Vorige Bijbelverzen

29 mei 2023 1 Kronieken 28:9
28 mei 2023 Spreuken 28:18
27 mei 2023 Spreuken 29:11
26 mei 2023 Spreuken 28:26
25 mei 2023 Spreuken 11:18
24 mei 2023 Spreuken 16:17
23 mei 2023 Efeziėrs 4:28
 

NBV