Lees meer...

Gratis E-maildiensten!

Ontvang GRATIS dagelijks reflecties en meer via e-mail!

Dagelijkse Overdenking
Wat Jezus Deed
Dagelijks Christelijke Quote
Dagelijks Bijbelvers

 

Bijbelvers

Woensdag 29 mei 2024

 

1 Kronieken 28:9

         
  • Statenvertaling
  • GNV
  • NBG 1951
  • NBV
  • Het Boek

"En gij, mijn zoon Salomo, ken den God uws vaders, en dien Hem met een volkomen hart en met een willige ziel; want de HEERE doorzoekt alle harten, en Hij verstaat al het gedichtsel der gedachten; indien gij Hem zoekt, Hij zal van u gevonden worden; maar indien gij Hem verlaat, Hij zal u tot in eeuwigheid verstoten."

"Salomo, laat je door de God van je vader leiden en dien hem met volle overgave. Want hij weet wat er in een mens omgaat en hij doorziet al zijn wensen en gedachten. Als je je tot hem wendt, dan staat hij voor je klaar, maar keer je je van hem af, dan wil hij ook van jou niets meer weten."

"En gij, mijn zoon Salomo, ken de God van uw vader, en dien Hem met een volkomen toegewijd hart en een bereidwillig gemoed, want de HERE doorzoekt alle harten en doorgrondt al wat de gedachten beramen. Indien gij Hem zoekt, zal Hij Zich door u laten vinden; doch indien gij Hem verlaat, zal Hij u voor eeuwig verwerpen."

"En jij, Salomo, mijn zoon, wees ontvankelijk voor de God van je vader en dien hem met volle overgave. Want de HEER onderzoekt alle harten en kent alle verlangens en gedachten. Als je hem zoekt, zul je hem vinden; als je hem verlaat, zal hij je voor eeuwig verstoten."

"Tegen Salomo zei hij: "Salomo, mijn zoon, leer de God van uw vaderen kennen. Aanbid en dien Hem met een oprecht hart en een gewillige geest, want de HERE doorziet elk hart en begrijpt en kent elke gedachte. Als u Hem zoekt, zult u Hem vinden; maar als u Hem verlaat, zal Hij u voor altijd van Zich afstoten."

 

Lees dit dagelijkse vers in:
- Engels

 

Vorige Bijbelverzen

28 mei 2024 Spreuken 28:18
27 mei 2024 Spreuken 29:11
26 mei 2024 Spreuken 28:26
25 mei 2024 Spreuken 11:18
24 mei 2024 Spreuken 16:17
23 mei 2024 Efeziėrs 4:28
22 mei 2024 Spreuken 28:1
 

NBV