Wanneer u deze nieuwsbrief niet goed kunt lezen, klik dan hier.
Wat Jezus Deed - Woensdag 16 oktober 2019 - Lukas 17:34-36 - Yssa
 
BIJBELVERS:
"Ik zeg jullie, die nacht zullen er twee in één bed liggen: de een zal worden meegenomen, de ander achtergelaten. Van twee vrouwen die samen aan het malen zijn, zal de een worden meegenomen, de ander worden achtergelaten.'
 
Lukas 17:34-36
 
TOELICHTING:
Dit wordt vaak de vervoering genoemd, hoewel die term nooit gebruikt is in het Nieuwe Testament in dit verband. Ik noem het liever 'gevangen in de wolken!" Deze term is afkomstig van Paulus' uitleg van deze gebeurtenissen in 1 Tessalonicenzen 4:13-18.
 
Toen Jezus was opgevaren naar de hemel, werd de apostelen verteld dat Jezus ook zou terugkeren in de wolken. We wachten op deze dag van overwinning en glorie, dat is beloofd. Echter, voor degenen die niet tot de Heer behoren, zal dit een dag dat ze achtergelaten worden.
 
Ondertussen zullen de kinderen van God hun uiteindelijke aanneming ontvangen als Gods kinderen en zullen in zijn aanwezigheid gebracht worden door Jezus in zijn glorie en in de glorie van de engelen die bij hem zijn.
 
GEBED:
Vader, ik verlang en kijk uit naar de dag van Jezus' terugkeer. Mijn enige angst voor die dag is dat ik wil dat iedereen die ik ken klaar is en mij vergezeld in uw aanwezigheid. Geef me alstublieft de woorden om te spreken en het karakter van het leven deze vrienden, kennissen en dierbaren om te laten zien hoe je klaar kunt zijn en deze dag te verwachten met vreugde. In Jezus' naam bid ik. Amen.
 
CONTEXT:
"En zoals het eraan toeging in de dagen van Noach, zo zal het ook zijn in de dagen van de Mensenzoon: ze aten, ze dronken, ze huwden, ze werden uitgehuwelijkt, tot aan de dag waarop Noach de ark binnenging en de vloed kwam die iedereen verzwolg. Of zoals het eraan toeging in de dagen van Lot: ze aten, ze dronken, ze kochten, ze verkochten, ze plantten, ze bouwden; maar op de dag waarop Lot wegtrok uit Sodom, regende het vuur en zwavel uit de hemel en kwamen allen om. Zo zal het ook gaan op de dag waarop de Mensenzoon wordt geopenbaard. Wie op die dag op het dak van zijn huis is moet niet naar beneden gaan om zijn bezittingen te gaan halen, en wie op het land is moet niet naar huis terug willen gaan. Denk aan de vrouw van Lot! Wie probeert zijn leven veilig te stellen zal het verliezen, maar wie het verliest zal het behouden. Ik zeg jullie, die nacht zullen er twee in één bed liggen: de een zal worden meegenomen, de ander achtergelaten. Van twee vrouwen die samen aan het malen zijn, zal de een worden meegenomen, de ander worden achtergelaten.' Ze vroegen hem: 'Waar, Heer?' Hij antwoordde: 'Waar een lijk is, daar zullen de gieren zich verzamelen.'"
 
Lukas 17:26-37
 
Jouw Witness Wear bij elkaar
 
Naar online overdenking | Yssa Vandaag | Inloggen | Vertel een vriend(in) | Winkelen | Naar website
Zoeken
 
- Myrrh - 59 ml
- Frankincense/Myrrh - 59 ml
- De hemel weet het
- Feiten over psychologie zelfverwerkelijk
- Kom aan boord
 
Deze e-mail is verzonden aan yssa@yssa.nl via Yssa.nl.
Wilt u deze nieuwsbrief niet meer ontvangen of wilt u uw instellingen wijzigen, klik dan hier.