Wanneer u deze nieuwsbrief niet goed kunt lezen, klik dan hier.
Wat Jezus Deed - Zaterdag 11 juli 2020 - Markus 10:14 - Yssa
 
BIJBELVERS:
"Toen Jezus dat zag, wond hij zich erover op en zei tegen hen: 'Laat de kinderen bij me komen, houd ze niet tegen, want het koninkrijk van God behoort toe aan wie is zoals zij."
 
Markus 10:14
 
TOELICHTING:
We moeten niets doen om "kleintjes" - of dat nu betekent nieuwe volgelingen van Jezus of jonge kinderen - weg te houden van het kennen van de genade en kracht van Jezus! Zelfs meer dan dat, moeten we actief de "kleintjes" van de Heer aanmoedigen en helpen hun plaats te vinden in Jezus' gezin, hun wensen vervuld te hebben door Jezus' genade en hun talenten te gebruiken als deel van Jezus' Lichaam.
 
GEBED:
Vader, help mij alstublieft om nooit een kind te ontmoedigen die het nodig heeft om uw liefde te kennen. Help mij en gebruik mij, God, om uw liefde te laten zien en hen te helpen om te dienen tot uw heerlijkheid. In Jezus' naam. Amen.
 
CONTEXT:
"De mensen probeerden kinderen bij hem te brengen om ze door hem te laten aanraken, maar de leerlingen berispten hen. Toen Jezus dat zag, wond hij zich erover op en zei tegen hen: 'Laat de kinderen bij me komen, houd ze niet tegen, want het koninkrijk van God behoort toe aan wie is zoals zij. Ik verzeker jullie: wie niet als een kind openstaat voor het koninkrijk van God, zal er zeker niet binnengaan.' Hij nam de kinderen in zijn armen en zegende hen door hun de handen op te leggen. Toen hij zijn weg vervolgde, kwam er iemand naar hem toe die voor hem op zijn knien viel en vroeg: 'Goede meester, wat moet ik doen om deel te krijgen aan het eeuwige leven?' Jezus antwoordde: 'Waarom noemt u mij goed? Niemand is goed, behalve God. U kent de geboden: pleeg geen moord, pleeg geen overspel, steel niet, leg geen vals getuigenis af, bedrieg niemand, toon eerbied voor uw vader en uw moeder.' Toen zei de man: 'Meester, sinds mijn jeugd heb ik me daaraan gehouden.' Jezus keek hem liefdevol aan en zei tegen hem: 'En ding ontbreekt u: ga naar huis, verkoop alles wat u hebt en geef het geld aan de armen, dan zult u een schat in de hemel bezitten; kom dan terug en volg mij.' Maar de man werd somber toen hij dit hoorde en ging terneergeslagen weg; hij had namelijk veel bezittingen. Jezus keek de kring rond en zei tegen zijn leerlingen: 'Wat is het moeilijk voor rijken om het koninkrijk van God binnen te gaan.' De leerlingen schrokken van zijn woorden. Maar Jezus zei nog eens uitdrukkelijk: 'Kinderen, wat is het moeilijk om het koninkrijk van God binnen te gaan: het is gemakkelijker voor een kameel om door het oog van een naald te gaan dan voor een rijke om het koninkrijk van God binnen te gaan.'"
 
Markus 10:13-25
 
Nieuw speelgoed zoekt vriendje
 
Naar online overdenking | Yssa Vandaag | Inloggen | Vertel een vriend(in) | Winkelen | Naar website
Zoeken
 
- Rose of Sharon
- Amazing Grace - Brown
- Amazing Grace - Brown
- Amazing Grace - Brown
- Amazing Grace - Brown
 
Deze e-mail is verzonden aan yssa@yssa.nl via Yssa.nl.
Wilt u deze nieuwsbrief niet meer ontvangen of wilt u uw instellingen wijzigen, klik dan hier.